Act. ALERTA INUNCAT: Vigilar evolució rius i rieres per possibles desbordaments, senyalitzar,tancar accessos i evitar mobilitat zones inundables, tarda/vespre.

Àrea: 
Imatge: