Tradició
Viu les nostres tradicions
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

L'associació de Jubilats i Pensionistes informa

Notícia publicada el 17 d'gener de 2018

L'associació de Jubilats i Pensionistes de l 'Aldea, convoca als socis en junta general ordinària, el proper dia 9 de Febrer del 2018, a les 17 :00 hores, per tractar els següents punts de l'ordre del dia:

-              1.- Llegir i aprovar l'acta anterior, si s'escau.

-              2.- Presentació estat de comptes del 2017.

-              3.- Renovació de la Junta directiva.

-              4.- Torn obert a precs i preguntes.

COMPARTEIX!