Tradició
Viu les nostres tradicions
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

Convocatòria del procediment per al lloguer d'un magatzem per guardar els estris, material i vehicles de la brigada municipal d'obres i serveis.


ARXIUS RELACIONATS


Notícia publicada el 08 d'març de 2018

De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2018, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació i TRAMITACIÓ ORDINARIA per a l'adjudicació del contracte de lloguer d'una nau/magatzem per a guardar els estris, material i vehicles de la brigada municipal d'obres i serveis.

En el següent enllaç podreu consultar tota la informació relativa a la licitació:

 

 

COMPARTEIX!