Esteu aquí

Actuacions de millora a la Raval de Fesol

09 març 2022
Imatge i Promoció de Poble

Amb l’àmbit de continuar millorant el poble de l’Aldea , l’Ajuntament ha realitzat 3 accions des de l’àrea Imatge de Poble a la Raval de Fesol. Dos carrers que s’han obert  per oferir una millor viabilitat viària a els veïns i veïnes. El tram final del c/ Alomà amb connexió amb el c/ Migjorn, s’ha obert al trànsit amb una acció del tot necessària i important amb la qual es començaran a millorar els serveis progressivament i es pavimentarà el tram obert. També s’ha realitzat l’obertura del c/ H5, amb una actuació provisional i que dotarà el carrer de pavimentació inexistent, amb aquestes dos obertures de carrer, representa una descongestió del trànsit del c/ Migjorn, que segons èpoques de l’any el trànsit i estacionament dels vehicles era molt dens per damunt del que podia acollir una via com aquesta, representant una molèstia constant per als veïns.

L’Ajuntament també ha adquirit els terrenys en zona verda per construir la futura plaça de la Raval de 1176, 04 m2. Actualment l’àrea imatge de poble està redactant l’estudi d’urbanització i disseny de la plaça per poder començar a  urbanitzar-la per fases tan prompte com sigui possible.

Xavier Royo Alcalde de l’Aldea: ”Són tres actuacions molt importants que realitzarem a la Raval, ja que a part de donar una millor comunicació viària a la zona, també dotarem d’una àrea d’esbarjo a la ciutadania, amb la construcció de la plaça de la Raval. Per mi les tres accions són importants, però vull destacar l’obertura  del c/ Alomà, ja que feia molts anys que estava l’accés tancat i representava una molèstia per les veïnes i veïns “.

Imatge

https://bit.ly/34s8WJT

Vídeo declaracions Alcalde de l’Aldea
https://bit.ly/3MDVbJ6

 

 

 

 

COMPARTEIX!