Esteu aquí

Celebració sessió plenària extraordinària el proper dijous 19 de maig a les 20:00 hores


ARXIUS RELACIONATS


17 maig 2022
Alcaldia

El proper dijous 19 de maig, a les 20:00 hores, l’Ajuntament de L’Aldea celebrarà sessió extraordinària del Ple presencial al Saló de Plens.

El ple serà retransmès en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament de L’Aldea en el següent enllaç.

També serà retransmès, com es fa habitualment per Antena Aldaia.

L’ordre del dia és el següent:

1r.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 17 de març de 2022.

2n.- Proposta d’acord sobre l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de l’Aldea. Núm. Exp.: 2021/1738.

3r.- Proposta d’acord sobre l’aprovació inicial de la modificació de plantilla municipal de l’Ajuntament de l’Aldea. Núm. Exp.: 2022/762.

4t.- Proposta d'acord d'aprovació definitiva del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals. Núm. Exp.: 2019/255.

5è.- Proposta d’acord sobre l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels béns immobiliaris propietat de l’Ajuntament. Núm. Exp.: 2022/764.

6è.- Donar compte del Pla d’Acció de l’exercici 2022. Núm. Exp.: 2022/549.

COMPARTEIX!