L'Aldea
Tot el que vols saber sobre l'Aldea
Història
Un poble ple d'història
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

Sessió Plenària Ordinària, 8 de juny 2017

Notícia publicada el 06 d'juny de 2017

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 8 DE JUNY DE 2017 A LES 21:00 HORES QUE ES DESENVOLUPARÀ D’ACORD AMB EL SEGÜENT: ORDRE DEL DIA 

1r.-Aprovació de la sessió anterior de data 16 de març de 2017. PART RESOLUTIVA 

2n.- Donar compte de la liquidació del pressupost 2016. 

3r.- Aprovació del Pla Econòmic Financer. 

4t.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017 en la modalitat de transferència de crèdit. 

5è.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2017 en la modalitat de crèdit extraordinari. 

6è.- Ratificació de l’Ajuntament de L’Aldea sobre creació d’un Front Institucional del Delta de l’Ebre. 

7è.- Donar compte del conveni entre l’Ajuntament de L’Aldea i el Consell Comarcal del Baix Ebre, aprovat per la Junta de Govern Local de data vint-i-quatre de maig de dos mil disset, per desplegar el funcionament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre 2017 dintre del projecte Baix Ebre Avant. 

8è.- Declaració institucional referent a la ratificació d’un acord de convivència i unitat entre els Ajuntaments i l’agrupació de Penyes i Comissions Taurines Terres de l’Ebre. 

9è.- Proposicions urgents. 

PART DE CONTROL 

10è.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia (82/2017 al 206/2017). 

11è.- Informes d’Alcaldia. 

12è.- Precs i Preguntes. 

COMPARTEIX!