Tradició
Viu les nostres tradicions
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

Abocament il·legal de runa

Notícia publicada el 07 d'octubre de 2021

Des de la regidoria d’Acció Urbana i Rural, hem detectat abocaments Il·legals de runa a espais naturals del nostre poble , recordem que segons ordenança municipal les infraccions lleus en matèria de gestió de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció, tipificades en aquesta ordenança, es sancionaran amb multa d’entre 120,20 € i 1.502,53 € si l’activitat que ha donat lloc a la infracció és de caràcter domèstic i particular, i entre 120,20 € i 3.005,06 € si l’activitat en qüestió és de caràcter comercial, industrial o de serveis.
Cuidem l’entorn entre tots, sinó pot sortir molt car.

#AccióUrbanaiRural #EspaisVerds #lAldea

COMPARTEIX!