Esteu aquí

IV Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre 2021- 2024


ARXIUS RELACIONATS


L'Ajuntament de L'Aldea mitjançant acord plenari de data 12 de novembre de 2020 es va adherir al IV Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre 2021- 2024.

Aquest Pla entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021.