Esteu aquí

Plans de Govern i Altres Plans Estratègics

Pla de Govern Resum
IV Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre 2021- 2024 L'Ajuntament de L'Aldea mitjançant acord plenari de data 12 de novembre de 2020 es va adherir al IV Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre 2021- 2024. Aquest Pla entrarà en vigor el dia 1...
Pacte contra la segregació escolar L’Ajuntament de l’Aldea mitjançant Decret de l'Alcaldia número 2021/128 de data 15 d'abril,  s'ha adherit al pacte contra la segregació escolar del Síndic de Greuges de Catalunya. El...
Pla Local de Joventut 2020-2023 En data 19 de desembre de 2019 el Ple en sessió ordinària de l'Ajuntament de L'Aldea va aprovar el Pla Local de Joventut període 2020-2023. Aquest Pla municipal contempla les bases definitòries de...
Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de L'Aldea El Ple en sessió extraordinària celebrat en data 21 de setembre de 2023, va aprovar definitivament l'Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de L'Aldea. Aquest document ha de ser l’eina que permeti...
Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de L'Aldea 2018-2021 En data 21 de març de 2019 el Ple en sessió ordinària va aprovar el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de L'Aldea 2018-2021. L’objectiu general que es planteja amb el Pla Intern d’Igualtat de l’...
Pla de Reactivació Socioeconòmica de L'Aldea El Ple de l’Ajuntament de L’Aldea en sessió ordinària celebrat en data 18 de juny de 2020, va aprovar el Pla de Reactivació Socioeconòmica de L’Aldea. Aquestes 15 mesures doptades comptaran amb...