Esteu aquí

Pacte contra la segregació escolar


ARXIUS RELACIONATS


L’Ajuntament de l’Aldea mitjançant Decret de l'Alcaldia número 2021/128 de data 15 d'abril,  s'ha adherit al pacte contra la segregació escolar del Síndic de Greuges de Catalunya.

El Pacte contra la segregació escolar  és el document amb què s'arriba a un compromís de país per combatre la segregació escolar i es referma la voluntat de les institucions catalanes de vetllar per una escola inclusiva i integradora, que asseguri les expectatives d'èxit de tot l'alumnat, tenint-ne en compte la diversitat i complexitat social.