Esteu aquí

Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de L'Aldea 2018-2021


ARXIUS RELACIONATS


En data 21 de març de 2019 el Ple en sessió ordinària va aprovar el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de L'Aldea 2018-2021.

L’objectiu general que es planteja amb el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de L’Aldea és el següent:

- Definir una estratègia per assolir la igualtat real de dones i homes en les polítiques internes de l’Ajuntament L’Aldea per tal d’eliminar els estereotips i obstacles que dificulten a les dones a accedir a professions i llocs de treball en igualtat de
condicions que els homes.