Esteu aquí

Pla Local de Joventut 2020-2023


ARXIUS RELACIONATS


En data 19 de desembre de 2019 el Ple en sessió ordinària de l'Ajuntament de L'Aldea va aprovar el Pla Local de Joventut període 2020-2023.

Aquest Pla municipal contempla les bases definitòries de la política local de joventut adreçada a la població jove del municipi, i a desenvolupar en el període 2020-2023.