Esteu aquí

L’Ajuntament de L’Aldea aprova l’alteració de la qualificació jurídica dels antics terrenys de l’abocador.

01 març 2022
Alcaldia

Al passat plenari extraordinari celebrat en data 25 de febrer de 2022, és va aprovar, després d’estar exposat al públic, l’alteració jurídica del terreny municipal que compren la zona clausurada de l’antic abocador, inscrit en l’inventari Municipal com a bé de domini públic i transformar la seva naturalesa a bé patrimonial.

L’Alcalde-President Sr. Xavier Royo va exposar: “Aquests terrenys estan en desús des de fa molts anys i degut a la seva situació dintre al Polígon Industrial Catalunya-Sud, podria existir interès amb aquests terrenys i fan aquest pas per poder subhastar-los. És una gran oportunitat per al municipi de L’Aldea”.

Inclòs a l’ordre del dia, estava la proposta de nomenament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del jutge del pau suplent de L’Aldea. La persona que és va presentar a la convocatòria va ser el Sr. Juan Pedro Linares Herrera, a la qual el consistori va agrair el seu interès.

Podeu veure la sessió plenària extraordinària completa al següent enllaç:

COMPARTEIX!