Esteu aquí

Celebració de sessió plenària ordinària el proper divendres dia 17 de març a les 20:00 h.


ARXIUS RELACIONATS


15 març 2023
Alcaldia

El proper divendres 17 de març, a les 20:00 hores, es celebrarà sessió ordinària del Ple presencial al Saló de Plens.

El ple serà retransmès en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament de L’Aldea en el següent enllaç.

També serà retransmès, com es fa habitualment per Antena Aldaia.

L'ordre del dia és el següent:

1r.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 28 de febrer de 2023.

PART RESOLUTIVA

2n.- Proposta d’acord sobre l’aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 1/2023 de les Normes de Planejament de l’Aldea, relativa a quatre àmbits. Núm. Exp.: 2023/382

3r.- Proposta d’acord de l’Ajuntament de l’Aldea sobre Increment retributiu del personal de l’exercici 2023. Núm. Exp.:2023/338

4t.- Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes de l’Ermita de 2023. Núm. Exp.: 2023/212

5è.- Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes Barri Hostal 2023. Núm. Exp.: 2023/213

6è Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes Majors de 2023. Núm. Exp.: 2023/214

7è.- Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes Barri Estació 2023. Núm. Exp.: 2023/215

8è.- Proposta d'acord referent al dies de celebració de festes amb bous per a l'any 2023. Núm. Exp.: 2023/211

9è.- Proposta d’acord sobre l’adhesió de l’Ajuntament de l’Aldea a la Comunitat Energètica Local “Associació Cel Cambra Ebre Energia”. Núm. Exp.: 2023/373

10è.- Propostes d’Urgència.

PART DE CONTROL

11è.- Donar compte del Pla Pressupostari a Mig Termini 2024-2026. Núm. Exp.: 2023/291.

12è.- Donar compte del Pla Anual del Control Financer 2023. Núm. Exp.: 2023/355.

13è.-Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del 2022/605 al 2023/117.

14è.- Informes d’Alcaldia.

15è.- Precs i preguntes.