Esteu aquí

Posicionament de l’Ajuntament de l’Aldea a la planta de Biogàs a Campredó


ARXIUS RELACIONATS


11 juny 2024
Alcaldia

L'Ajuntament de l'Aldea es posiciona en contra de la ubicació proposada per a la planta de biogàs a Campredó. L'Ajuntament, conscient de la seua responsabilitat envers el benestar i la salut dels seus ciutadans, defensa amb fermesa que la proximitat d'aquesta instal·lació al nucli urbà és totalment inacceptable, trobant-se a 2,50 km de distància del raval de Sant Ramon o a 1,90 km del Mas Roig. La nostra preocupació es fonamenta en diversos aspectes crítics que afecten directament la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes de l’Aldea i el desenvolupament econòmic de la nostra regió. La planta de biogàs prevista, està promoguda per una empresa que gestiona defecacions ramaderes, avícoles i porcines. El projecte inclou una inversió de 15 milions d'euros i la creació de 10 llocs de treball, amb la construcció prevista per finals de 2025. A més, el projecte requerirà una avaluació ambiental estratègica, en la qual el Consell Comarcal haurà d'informar sobre diversos vectors ambientals, com ara residus, atmosfera i aigües. És important destacar que, des del Consell, ja ha presentat a la empresa, un informe de connexió d’aigües residuals sense avisar prèviament a l'Ajuntament de l'Aldea.


Xavier Royo Alcalde de l’Aldea: "Des de l’Ajuntament de l’Aldea, estem en contra de la ubicació d'aquesta planta de biogàs al costat del Polígon Catalunya Sud, per la proximitat al nucli urbà, per les aigües residuals que generarà i que desembocaran al nostre sistema de clavegueram, amb una possible evacuació d’aigües de diferents orígens que puguin venir de la planta i desemboquen al Barranc dels Pixadors, sumant-li l’impacte negatiu que pot generar amb futures inversions industrials al nostre territori, que declinin invertir al territori amb aquest tipus d'indústries al seu voltant. ”

 

Raons detallades de la nostra oposició a la planta de Biogàs

  1. Proximitat al nucli urbà: El barri de Sant Ramon de l'Aldea i els habitatges aïllats del Masroig son les zones urbanes més pròximes a la planta. Les olors generades per la planta de biogàs afectarien directament els nostres ciutadans, especialment i amb molta intensitat en els dies de vent de dalt. Això comprometria greument la qualitat de vida dels aldeans i aldeanes.

       2.      Aigües residuals: No acceptem de cap manera que les aigües residuals de la planta desemboquin ni al nostre sistema de clavegueram ni a la nostra depuradora urbana, especialment si passen pel mig de la població. No podem acceptar que aquestes aigües residuals ens provoquen malestar entre els nostres veïns i veïnes.

      3.      Riscos d'inundació: Existeix la possibilitat que el barranc dels Pixadors, en èpoques d'avingudes, desemboquen aigües de qualsevol origen generades per la planta de Biogàs i que poden arribar a passar pel mig del nostre poble, augmentant   les conseqüències ambientals i sanitàries negatives.

       4.      Impacte negatiu en la implantació industrial: La ubicació de la planta al costat del polígon Catalunya Sud tindria un impacte perjudicial en la captació d'inversions industrials. Aquest polígon, estratègic a nivell de país, podria veure compromesa la seua atractivitat si s'hi instal·la una planta de biogàs a prop. No es pot permetre que es posi una instal·lació d'aquest tipus en un lloc tan estratègic.

 

Amb la ubicació de la planta al costat mateix del polígon Catalunya Sud: ”repercutirà negativament en possibles implantacions industrials que vulguin invertir al polígon Catalunya Sud, un polígon estratègic a escala de país com el nostre. No es pot permetre que es posi una planta d'aquest tipus com a aparador”, remarcava Royo.

 

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de l'Aldea ha decidit presentar al·legacions en tots els tràmits ambientals i fer un seguiment exhaustiu de tot el procés, especialment al Consell Comarcal del Baix Ebre. Volem assegurar que es tingui en compte l'impacte negatiu d'aquesta planta en la nostra població. Per aquests motius, l'Ajuntament de l'Aldea reitera la seua oposició a la ubicació de la planta de biogàs a Campredó i fa una crida a les autoritats competents perquè reconsiderin aquesta decisió, buscant alternatives que no comprometin el benestar i el futur de la nostra població.